Το GPT-4 Turbo είναι η νέα τεράστια αναβάθμιση του ChatGPT
Άλλο ένα βήμα πιο κοντά στο singularity

Η OpenAI πραγματοποίησε την πρώτη της παρουσίαση για developers πριν μερικές ώρες, στο πλαίσιο του οποίας ανακοίνωσε την επόμενη τεράστια αναβάθμιση του AI μοντέλου της, το οποίο φυσικά  βρίσκεται πίσω και από το ChatGPT που χρησιμοποιούν πλέον καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι.

Γνωρίστε το GPT-4 Turbo, το πιο εξελιγμένο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που έχει αναπτύξει η OpenAI μέχρι σήμερα. Μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις του νέου μοντέλου είναι οι γνώσεις του. Σε αντίθεση με το απλό GPT-4 που ήταν εκπαιδευμένο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, το GPT-4 Turbo βασίζεται σε πολύ πιο σύγχρονα δεδομένα και έτσι γνωρίζει τι έχει συμβεί στον κόσμο μέχρι και τον Απρίλιο του 2023.

Μάλιστα, το GPT-4 Turbo αναφέρεται πως είναι ικανό να χειρίζεται εξαιρετικά περίπλοκες εργασίες που περικλείονται σε μία μόνο εντολή, χάρη στην πολύ πιο εξαντλητική εκπαίδευσή του. Βέβαια, η μεγαλύτερη εξέλιξη δεν είναι ούτε οι πιο πρόσφατες γνώσεις, ούτε η δυνατότητά του να διαχειρίζεται πιο σύνθετες διεργασίες.
Η μεγαλύτερη αναβάθμιση είναι το νέο ‘context window’. Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε, πρόκειται για ένα μέτρο που καθορίζει πόσο μεγάλες και πυκνές σε πληροφορίες θα είναι οι είσοδοι και οι έξοδοι ενός AI μοντέλου. Το GPT-4 Turbo θα διαθέτει context window που είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερο από το GPT-4, ικανό να επεξεργαστεί 128.000 tokens. Αναφορικά, τα 1.000 tokens ισοδυναμούν περίπου με 750 λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι η νέα εξέλιξη του μοντέλου της OpenAI είναι ικανή να επεξεργαστεί 96.000 λέξεις! Συγκριτικά, το Claude 2 της Anthropic που ήταν φημισμένο για τον όγκο των πληροφοριών που μπορούσε να διαχειριστεί, έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί μόνο 100.000 tokens αυτή τη στιγμή.
To GPT-4 Turbo αναμένεται να είναι έτοιμο σε μερικές εβδομάδες από τώρα. Παράλληλα, η OpenAI έκανε και διάφορες ακόμη ανακοινώσεις που αφορούν κυρίως τους προγραμματιστές, όπως για παράδειγμα αλλαγές στις χρεώσεις του API της.
Πηγή: unboxholics.com