Ενσύρματα – Ασύρματα δίκτυα χαλκού & οπτικής ίνας

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την μελέτη του χώρου σας και προτείνουμε λύσεις αξιόπιστες και πάνω από όλα αποτελεσματικές. Κατασκευάζουμε νέα δίκτυα υπολογιστών ή επεκτείνουμε τα είδη υπάρχοντα, επίσης υλοποιούμε κάθε εφαρμογή δικτύου είτε είναι ασύρματη είτε ενσύρματη. Εφαρμόζουμε μέτρηση και πιστοποίηση του δικτύου με όργανο μέτρησης και εκτύπωση του report για τις ταχύτητες και άλλα χαρακτηριστικά.

Ασύρματα Δίκτυα

Με αρκετά μεγάλη εμπειρία στα δίκτυα υπολογιστών και συγκεκριμένα στα...

Δημιουργία WiFi HotSpot

Το WiFi HotSpot By AllAboutComputers είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα...

Δομημένη Καλωδίωση

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη , επίβλεψη και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα...

Δίκτυα Υπολογιστών

Κατασκευάζουμε νέα δίκτυα υπολογιστών ή επεκτείνουμε τα είδη υπάρχοντα...