Επισκευές Υπολογιστών (PC Service)

Επισκευάζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στον υπολογιστή σας. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη υπολογιστών σε επίπεδο hardware & software. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας καλέσετε και θα έρθουμε άμεσα για να επισκευάσουμε τον υπολογιστή σας στον χώρο σας.

Αναβάθμιση Η/Υ

Αν ο υπολογιστής είναι παλιός και δεν υποστηρίζει καινούριες τεχνολογίες, αν ο σκληρός...

Αφαίρεση Ιών

Αν εμφανίζονται απροσδόκητα μηνύματα, εικόνες ή προγράμματα που παρουσιάζοντα...

Καθαρισμός από σκόνες

Όταν ο υπολογιστής ανοίγει αλλά μετά από λίγη ώρα κλείνει μόνος του ή ανοίγει αλλά...

Επισκευή Υπολογιστή

Αν ο υπολογιστής δεν κάνει απολύτως τίποτα όταν πατηθεί το κουμπί λειτουργίας ή ανοίγει...