Στην All About Computers αναλαμβάνουμε και την δημιουργία του φακέλου σας.

Προδημοσίευση του οδηγού της δράσης για επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ με ποσό έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε το πλαίσιο δράσης “e-λιανικό” προχωρώντας σε προδημοσίευση του οδηγού δράσης ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν να λαμβάνουν συμμετοχή.

Τα σημαντικότερα κριτήρια για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:

  • Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωτικό να είναι είτε ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ (έναρξη πριν της 1/10/2019), είτε ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ (έναρξη από τις 1/10/2019 μέχρι τις 7/11/2020). Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε έναρξη πριν τις 7/11/2020. Όλες οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις μένουν εκτός.
  • Υποχρεωτικά το λιανικό εμπόριο να είναι ο κύριος ΚΑΔ. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν λιανεμπόριο δευτερεύοντα ΚΑΔ, μένουν εκτός .
  • Χρειάζεται να διατηρούν επισκέψιμο φυσικό χώρο. Όλες οι επιχειρήσεις με αποκλειστικά ηλεκτρονική παρουσία και λειτουργία μέσω αποθήκης μένουν εκτός.
  • Είναι αναγκαίο να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για τουλάχιστον 1 ημέρα. Όσοι συνέχισαν να λειτουργούν διότι είχαν και άλλους μη πληττόμενους ΚΑΔ μένουν εκτός.
  • Η υλοποίηση χρειάζεται να πραγματοποιηθεί τώρα. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν τιμολογηθεί και να έχουν αναρτηθεί τα τιμολόγια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (η οποία θα είναι τον Φεβρουάριο)
  • Επιλέξιμo κριτήριο και η αναβάθμιση υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος!
  • Επιλέξιμες και όλες οι δαπάνες εξοπλισμού (laptop, barcode, εκτυπωτές), καθώς και hosting, τεχνικής υποστήριξης!
  • Το e-shop να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ, θα λειτουργεί σε δυο γλώσσες, θα είναι mobile friendly (responsive). Επίσης, θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Δείτε αναλυτικά όλα τα κριτήρια στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προδημοσίευση Δράσης «e-λιανικό»

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στον παρακάτω σύνδεσμο και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για E-Shop