Πρόγραμμα που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να προβλέψει τη διάπραξη εγκλημάτων και μάλιστα με επιτυχία 90%, μία εβδομάδα πριν αυτά συμβούν. Ερευνητές “δίδαξαν” την εφαρμογή χρησιμοποιώντας δεδομένα από οκτώ μεγάλες πόλεις των Η.Π.Α. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία από ανθρωποκτονίες αλλά και εγκλήματα όπως διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές αυτοκινήτων. Τα περιστατικά αυτά είναι τα πλέον πιθανά να αναφερθούν στα όργανα του νόμου στις αστικές περιοχές, όπου παραδοσιακά υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στους πολίτες και την αστυνομία. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2014 έως 2016. Μετά τη εκπαίδευσή του, το σύστημα πρόβλεψε τα επίπεδα της εγκληματικότητας για τις επόμενες εβδομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο και την τοποθεσία των εγκλημάτων, προσπαθεί να βρει τη σχέση μεταξύ των γεγονότων για να προβλέψει τη διάπραξη μελλοντικών εγκλημάτων. Χωρίζει την κάθε πόλη σε περιοχές με μέγεθος περίπου 1,5 οικοδομικό τετράγωνο και αναλύει τι θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε μία από αυτές. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν το ίδιο πρόγραμμα για να μελετήσουν την απόκριση της αστυνομίας σε περιοχές με διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Όταν λοιπόν τα εγκλήματα συνέβαιναν σε περιοχές όπου ο πληθυσμός διακρίνεται από οικονομική άνεση, προσέλκυαν περισσότερες δυνάμεις του νόμου, σε σύγκριση με πιο “υποβαθμισμένες” περιοχές και κατέληγαν σε πιο πολλές συλλήψεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, αν και δεν θα έπρεπε, από πλευράς της αστυνομίας. Το εργαλείο δεν προορίζεται ως καθοδηγητής της αστυνομίας, αλλά ως ένα μέσο προειδοποίησης για μελλοντικές καταστάσεις.

 

 

 

Πηγή: enternity.gr